Dne 1.8.2013 byla vývařovna Kozlovská 44 sloučena se Zařízením školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Naše provozovna ve své hlavní činnosti stravuje děti z mateřských škol Radost, Újezdec, Lověšice, Lešetín, Jasínkova, Komenského,U Bečvy, žáky ze ZŠ U Bečvy a jejich školské pracovníky.

Naše provozovna získala v květnu 2017 od Státního zdravotního ústavu certifikát, který ji opravňuje užívat označení "Zdravá školní jídelna"

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode