ZMĚNA V JÍDELNÍM LÍSTKU ZŠ A CÍZÍ STRÁVNÍCI. V ÚTERÝ 29.11.2022 POLÉVKA Z RYBÍHO FILÉ.
 Děkujeme zapochopení

POKLADNA A POKLADNÍ HODINY

 
ODHLÁŠENÍ STRAVY EMAILEM NENÍ MOŽNÉ.

Pokladna je ve spodní části ŠJ (vstup z rampy). 
Tímto Vás žádáme, aby jste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili v pokladně
jídelny v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.00 - 14 hod.

 

Úhrada stravného se provádí: 

- inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.


- fakturací (na základě předem uzavřených smluv)


- v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 

Platby kartou nepřijímáme

Stravu lze odhlásit  v pokladních hodinách na tel. čísle 581 211 656, na www.strava.cz nebo osobně na pokladně ŠJ. 

 

 

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ NEMOCI

První den nepřítomnosti žáka ve škole, může být strava vydána do jídlonosiče a to v době 11.15 - 11:45.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování a měl by si obědy odhlásit obvyklým způsobem.

Od 1. 8. 2022 změna ceny čipu na 124,- Kč

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

 

Od 3.9 výdej obědů pro cizí strávníky (do jídlonosičů první den nemoci) od 11:15 do 11:45. Děkujeme za pochopení

INFORMACE

 

Vážení rodiče a strávníci,

sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 není v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly
náhradní stravenky.
Místo této služby je na jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA,
která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo,
že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem
sdělili heslo k aplikaci www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka není vydána.

Děkujeme za
pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k oboustranné spokojenosti.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode