STRAVOVÁNÍ V DOBĚ NEMOCI

První den nepřítomnosti žáka ve škole, může být strava vydána do jídlonosiče a to v době 11.15 - 11:45.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování a měl by si obědy odhlásit obvyklým způsobem.

 

POKLADNA A POKLADNÍ HODINY

ODHLÁŠENÍ STRAVY EMAILEM NENÍ MOŽNÉ.
 

Pokladna je ve spodní části ŠJ (vstup z rampy). 
Tímto Vás žádáme, abyste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili na pokladně
ŠJ v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.00 - 14 hod.

 

Úhrada stravného se provádí: 

- inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.


- fakturací (na základě předem uzavřených smluv)


- v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 
Platby kartou nepřijímáme!

Stravu lze odhlásit  v pokladních hodinách na tel. čísle 581 211 656, na www.strava.cz nebo osobně na pokladně ŠJ. 

 

STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ PLATÍ OBĚDY INKASEM JE STRAVA PŘIHLÁŠENA AUTOMATICKY. POKUD NEMÁTE ZÁJEM, JE NUTNO ODHLÁSIT TELEFONICKY V POKLADNÍCH HODINÁCH NEBO NA WWW.STRAVA.CZ.

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ PLATÍ STRAVU HOTOVĚ, SI STRAVU OBJEDNAJÍ NA WWW.STRAVA.CZ NEBO NA POKLADNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY. (Žádáme rodiče hotovostně platících žáků, aby si kontrolovaly stav svých objednávek na www.strava.cz) 

 

 

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode