Upozorňujeme všechny naše strávníky, že ve dnech 27.6. - 30.6. 2022
vaříme pouze oběd č. 1.
 
Přihlášky/odhlášky na dny 29. a 30.6. budou přijímány nejpozději do 28.6.2022.
Po této době nebude možná jakákoliv změna stravy.
 
 
Výdej obědů dne 30.6. 2022 bude probíhat od 10:00 do 12:30
 
Děkujeme za pochopení.

 

Prázdninový/náhradní provoz MŠ

 
Úhrada stravného na prázdniny (červenec,srpen) probíhá pouze HOTOVĚ a to do 24.6.2022 na pokladně ŠJ Předmostí. (7:00-8:00, 11:00-14:00)
 
Ve STŘEDU 22.6.2022 pokladní hodiny prodlouženy do 16:00
 
Stravné musí být uhrazeno před započetím docházky do MŠ. 
 
 V PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MAJÍ VŠECHNY DĚTI CELODENNÍ STRAVU (3-6let 45kč, 7 let 54 kč)
 

ZMĚNA STRAVNÉHO OD 1.1.2022

 
Od 01.01.2022 dochází k navýšení cen stravného viz. ceník.
Žádáme strávníky, kteří platí stravné inkasem z účtu, aby si co nejdříve navýšili 
limit platby na 1 000,-Kč (žáci) a 2 200,- Kč (cizí strávníci)
 

STRAVOVÁNÍ V NAŠEM ZAŘÍZENÍ

Cizí strávníci musí striktně dodržovat stanovený čas jim určený (11:00 - 11:30).

 

POKLADNA A POKLADNÍ HODINY

Pokladna je přesunuta do spodní části ŠJ (vstup z rampy). Není tedy možné
platit a objednávat obědy v prostorách jídelny. Tímto Vás tedy žádáme, aby
jste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili v pokladně
jídelny v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.00 - 14 hod.

 

Úhrada stravného se provádí: 

- inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.


- fakturací (na základě předem uzavřených smluv)


- v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 

Stravu lze odhlásit  v pokladních hodinách na tel. čísle 581 211 656, na www.strava.cz nebo osobně na pokladně ŠJ. 

Odhlášení stravy e-mailem není možné.

INFORMACE

 

Vážení rodiče a strávníci,

sdělujeme vám, že od začátku ledna 2021 není v prostorách jídelny otevřené okénko pokladny, ve kterém se vydávaly
náhradní stravenky.
Místo této služby je na jídelně instalována obrazovka se zabudovaným počítačem, tzv. STRAVENKÁŘKA,
která vydává vašemu dítěti náhradní stravenku, aby se u výdeje prokázalo,
že je oběd uhrazen. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svým dětem
sdělili heslo k aplikaci www.strava.cz, neboť bez tohoto hesla stravenka není vydána.

Děkujeme za
pochopení a věříme, že modernizace našeho stravovacího systému bude sloužit k oboustranné spokojenosti.

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode