KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Přihlášky, odhlášky a změny stravy na 26. 8 - 28. 6. 2024 budou přijímány pouze do 25. 6. 2024 do 14:00.

 Po tomto čase již nebude možné provádět jakékoliv změny.

Děkujeme za pochopení.

 

VÝDEJ OBĚDŮ 28.6.2024 10:00 - 12:30

Pracovní pozice kuchař/kuchařka

 
Zařízení školní stravování Hranická 14, Předmostí, přijme kuchařku. 
Pracovní doba 6:00 - 14:30 hod. 
 
V případě zájmu zašlete životopis s fotkou na email: provozni.pred@zssprerov.cz 
Pro více informací volejte na tel. 725 757 643
 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY UKONČUJÍCÍ STUDIUM

Žákům ( 9. třídy ZŠ), kteří končí studium, bude případný přeplatek na stravném navrácen.
Pokud jste obědy platili inkasem - přeplatek bude zaslán zpět na účet. V případě hotovostní platby
 si přeplatek vyzvedněte na pokladně jídelny v pokladních hodinách.
Čipy zakoupené v našem zařízení jsou vratné po dobu 3 měsíců od ukončení stravování a záloha
 za ně je po tuto dobu vratná, pokud je čip vrácen nepoškozen

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ NEMOCI

První den nepřítomnosti žáka ve škole, může být strava vydána do jídlonosiče a to v době 11.15 - 11:45.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování a měl by si obědy odhlásit obvyklým způsobem.

 

POKLADNA A POKLADNÍ HODINY

ODHLÁŠENÍ STRAVY EMAILEM NENÍ MOŽNÉ.
 

Pokladna je ve spodní části ŠJ (vstup z rampy). 
Tímto Vás žádáme, abyste veškeré platby, přihlášení a odhlášení obědů vyřídili na pokladně
ŠJ v provozních hodinách od 7.00 - 8.00 hod. a od 11.00 - 14 hod.

 

Úhrada stravného se provádí: 

- inkasováním částek z bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka
nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet ZŠS číslo 1880227389/0800, přičemž
každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol. Strava se hradí předem,
tzn., že do 25. dne v měsíci se provede inkaso a do posledního dne
v měsíci musí být připsána na účet jídelny.


- fakturací (na základě předem uzavřených smluv)


- v hotovosti - v pokladně jídelny v  provozních hodinách

 
Platby kartou nepřijímáme!

Stravu lze odhlásit  v pokladních hodinách na tel. čísle 581 211 656, na www.strava.cz nebo osobně na pokladně ŠJ. 

 

STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ PLATÍ OBĚDY INKASEM JE STRAVA PŘIHLÁŠENA AUTOMATICKY. POKUD NEMÁTE ZÁJEM, JE NUTNO ODHLÁSIT TELEFONICKY V POKLADNÍCH HODINÁCH NEBO NA WWW.STRAVA.CZ.

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ PLATÍ STRAVU HOTOVĚ, SI STRAVU OBJEDNAJÍ NA WWW.STRAVA.CZ NEBO NA POKLADNĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY. (Žádáme rodiče hotovostně platících žáků, aby si kontrolovaly stav svých objednávek na www.strava.cz) 

 

 

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode