DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Zařízení školního stravování Přerov od 1. 5. 2014 rozšiřilo nabídku služeb v rámci školního stravování o stravování dietní pro žáky a studenty, mateřských, základních a středních škol.

Dietní stravování poskytuje tyto druhy diet: bezlepková. Jedná se o specifickou službu poskytnutou školní jídelnou a nemá charakter léčebné dietní výživy a není garantována odborníkem z oblasti medicínské, tak jako v zdravotnických zařízeních.

Dietní strava je připravována ve školní jídelně Trávník a je rozvážena na jednotlivé mateřské a základní školy v samostatných termokazetách opatřených jménem konkrétního strávníka. Vstupní náklady na pořízení termokazet budou hrazeny z prostředků statutárního města Přerova.

1. Úhrada za dietní stravování

Úhrada za dietní stravování je určena výší finančního normativu. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podmínky pro poskytnutí dietního stravování

- potvrzení od lékaře, že zdravotní stav strávníka vyžaduje dietu (netýká se alergií, vegetariánů a jiných  alternativních směrů ve výživě),

- spolupráce zákonného zástupce s příslušnou jídelnou

3. Garance kvality dietního stravování

- vyškolený personál (spolupráce s dietní sestrou)

- technicky zajištěné zázemí pro přípravu diet

- dodržení kritických bodů jak při výrobě, tak rozvozu jídel.

Pokud máte zájem o zajištění dietní stravy pro své dítě/žáka, vyplňte prosím údaje v přiloženém dotazníku - přihlášce a odevzdejte ji ředitelce/řediteli své školy nebo v pokladně-kanceláři školní jídelny.

                                             

Přihlášku najdete v odkazu ke stažení

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode