Dne 1.8.2013 byla Školní jídelna Přerov, U tenisu 4, sloučena se Zařízením školního stravování Přerov, Kratochvílova 30.

Naše školní jídelna ve své hlavní činnosti stravuje žáky Základní školy U tenisu a děti z mateřských škol Dvořákova, Karla Kouřilka, Optiky, Kozlovice, Henčlov a U tenisu.

V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme stravování pro firmy a veřejnost.

Denně uvaříme okolo 900 obědů, pro děti MŠ i přesnídávky a svačinky. Na výběr máme dvě různá jídla. Dospělí strávníci si mají možnost ve vyhrazeném čase odebrat oběd do jídlonosiče.

 

 

.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode